Zaagplan maken

Via het menu klik Nieuwe order...


Een nieuwe calculatieorder wordt aangemaakt. Per tabblad kunt u uw ordergegevens aanvullen en calculatie instellingen wijzigen.

Tabblad Algemeen

Algemene ordergegevens kunnen worden ingegeven op de order. Uw contactgegevens worden overgenomen van de gebruiker die is aangemeld en worden op de prints weergegeven. Deze gegevens kunnen uitsluitend bij de gebruikersinstellingen worden gewijzigd. Het veld Documentnr. en Documentdatum worden automatisch bepaalt en kunnen niet worden gewijzigd.
Overige velden op dit tabblad kunt u zelf wijzigen.

Tabblad Project

Projectgegevens kunnen optioneel worden ingegeven op de order en worden op de prints weergegeven.

 • Referentienr. : In dit veld kunt u een referentienummer of eigen ordernummer toekennen aan uw calculatie.
 • Omschrijving : In dit veld kunt u een korte omschrijving ingeven.
 • Klantnr. : In dit veld kan, indien van toepassing een eigen klantnummer worden toegekend.
 • Zaagplan per artikel: Hiermee geeft u aan dat u per plaat een eigen zaagschema wilt afdrukken. Elk met een eigen omscrijving in de onderdelen. Vinkt u dit veld niet aan dan worden zaagschemas gecummuleerd. Let op! Het aanvinken kost u meer papier bij het afdrukken van het zaagplan.

Tabblad Instellingen plaatmateriaal

Voor het calculeren van plaatmaterialen kunt u de volgende instellingen maken.

 • Eerste bewerking : Stel hier in of en met welke bewerking de calculatie moet starten.
 • Zaagbewerking : Stel hier in of en welke bewerking hoofdzakelijk moet worden gerekend.
 • Zaagdikte : Stel hier de zaagdikte in waarmee tijdens de calculatie wordt gerekend.
 • Marge : Stel in dit veld in met welke marge de calculatie rekening moet houden. Dit is nodig voor een eventuele afwijking in het basis materiaal.
 • Min. Afval (lengte) : Stel hier in wat afmeting voor het afval is. Bijvoorbeeld 100 mm. Alle rest stukken kleiner of gelijk aan 100 mm worden als afval weergegeven (rood) Overige rest stukken worden als bruikbaar materiaal weergegeven (groen).
 • Min. Afval (Breedte) : Instelling is gelijk als deze voor de lengte.

Tabblad Instellingen lengtemateriaal

Voor het calculeren van plaatmaterialen kunt u de volgende instellingen maken.

 • Zaagdikte : Stel hier de zaagdikte in waarmee tijdens de calculatie wordt gerekend.
 • Kopstuk : Stel in dit veld in met welke marge de calculatie rekening moet houden. Deze maat wordt aan beide einden van een lengte in mindering gebracht en is nodig voor het weg zagen van eventuele kopscheuren.
 • Afmeting afval : Stel hier in wat afmeting voor het afval is. Bijvoorbeeld 100 mm. Alle rest stukken kleiner of gelijk aan 100 mm worden als afval weergegeven (rood) Overige rest stukken worden als bruikbaar materiaal weergegeven (groen) op het zaagplan.

Tabblad Statistiek

Dit tabblad informeert u over het resultaat van de calculatie.

Stuklijstonderdelen toevoegen aan de calculatie Voor het toevoegen van stuklijstonderdelen klik een van de knoppen. Platen of Lengtes.

Platen


Het invoerscherm wordt weergegeven.

Klik + 5 regels on onderdelen toe te voegen.
Bij het invoeren van de onderdelen wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele velden.
Verplichte velden zijn:

 • Aantal : In dit veld kunt u het aantal benodigde onderdelen ingeven.
 • Lengte : In dit veld kunt u de lengte van het onderdeel ingeven.
 • Breedte : In dit veld kunt u de breedte van het onderdeel ingeven.
 • Materiaal : In dit veld kunt u het soort plaatmateriaal van het onderdeel ingeven.

Optionele velden zijn:

 • Structuur : In dit veld kunt u de structuur\nerf richting op benodigde onderdelen ingeven.
 • Omschrijving : In dit veld kunt u de omschrijving\referentie van het onderdeel ingeven.

Klik opslaan om de stuklijst te bewaren.

Lengtes


Het invoerscherm wordt weergegeven.

Klik + 5 regels on onderdelen toe te voegen.
Bij het invoeren van de onderdelen wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele velden.
Verplichte velden zijn:

 • Aantal : In dit veld kunt u het aantal benodigde onderdelen ingeven.
 • Lengte : In dit veld kunt u de lengte van het onderdeel ingeven.
 • Materiaal : In dit veld kunt u het soort plaatmateriaal van het onderdeel ingeven.

Optionele velden zijn:

 • Omschrijving : In dit veld kunt u de omschrijving\referentie van het onderdeel ingeven.

Klik opslaan om de stuklijst te bewaren.

Toewijzing


Het onderstaande selectiescherm wordt weergegeven.
Let op! dat u minimaal één keer de orderberekening moet uivoeren alvorens de artikelen zijn bepaald.
Standaard worden de benodigde artikelen aan de lijst toegevoegd.
Door regels te blokkeren kunt u bepaalde artikelen voor de calculatie uitsluiten.

Klik opslaan om de selectie te bewaren.

Berekenen.


Voor het maken van het zaagplan klikt u de knop calculeren.

Zaagplan.


Voor details klikt u op de miniatuur afbeelding.

Met de knoppen "Zaagplan" en "Verbruik" maakt u een PDF document.

Artikel maken

Via het menu klik Artikeloverzicht...


Het artikeloverzicht wordt hiermee geopend. In het overzicht klik de knop Nieuw.


Artikel

Op deze pagina kunt u artikelen die voor de calculatie gebruikt wordt aanmaken.
Geef per artikel de benodigde informatie op. En kies opslaan